نوشته‌ها

پوشاک مشهد
,

پوشاک معروف ترین سوغات مشهد

پوشاک معروف ترین سوغات مشهد پوشاک معروف ترین سوغات مشهد:در سالهای گذشته تا سخن از سوغات مشهد به میان می آمد بی مهابا تمام فکر ها سمت زعفران و زرشک و خشکبار و ... میرفت و سپس به بازار های خرید غیر خوراکی توجه میشد اما آنچه که اینروزها …