نوشته‌ها

تفکیک کردن لباس ها قبل ازشستشو

تفکیک کردن لباس ها قبل ازشستشو

تفکیک کردن لباس ها قبل ازشستشو تفکیک کردن لباس ها قبل ازشستشو قبل از شستشوی لباس ها در ماشین لباس شویی و یا حتی در تشت لازم است به تفکیک لباس ها توجه نمایید. زیرا روش شستشوی لباس ها از نظر رنگ و جنس پارچه ها با یگدیگر متفاوت بوده واگر به ای…