نوشته‌ها

کژوئالیسم فوتبالی
,

کژوئالیسم فوتبالی

کژوئالیسم فوتبالی کژوئالیسم فوتبالی در اواخر دهه 1970 یدیدار شد ، دهه هشتاد را به تسخر خود درآورد و تا امروز نیز ، تاثیری ماندگار بر مد ،  جا گذاشته  است . این مد آمیزه ای از فرهنگ عامه ، سبک و میراث برتنیایی و خصوصا نشانه های تجاری اروپایی…
ستایل گرانژ
,

استایل گوتیک

استایل گوتیک استایل گوتیک سبکی تاریک و خشن است که برای اولین بار ، بین قرون 10 تا 14 میلادی تحت تاثیر  لباس‌های عزاداری عصر ویکتوریا به وجود آمد . این استایل به سبک لباس پوشیدنی گفته می‌شود که توسط اعضای خرده فرهنگ گوت استفاده می‌شود . از وی…