نوشته‌ها

,

ارتباط رنگها با روحیه و عملکرد انسان

ارتباط رنگها با روحیه و عملکرد انسان ارتباط رنگها با روحیه و عملکرد انسان::رنگ لباس هایی که برتن میکنیم همان اندازه که روی فکر و روحیه ی شخص تاثیر دارد رروی اطرافیان نیز تاثیر میگذارد، میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که نوعی تطابق روانی بین فر…
,

تاثیر رنگ لباس در روحیه

تاثیر رنگ لباس در روحیه میدانیم که لباس پوشیدن تاثیر مستقیمی در روحیه و خلق وخوی انسان دارد و هرچقدر انتخاب لباس و پوشش خود بیشتر دقت کنید ارامش خاطر بیشتری خواهید داشت ،پوشیدن لباس های رنگ روشن ناخداگاه احساس خوشایندی در انسان بوجود می اور…