نوشته‌ها

چندروش برای ازبین بردن بوی لباس ورزشی

تاثیر رنگ در یادگیری

تاثیر رنگ در یادگیری : رنگ یکی از اجزاء اصلی زندگی انسان است و تاثیر رنگ در یادگیری بسیار است بخشی از رفتار روزمره ما در زندگی توسط رنگ های موجود در محیط اطرافمان تعیین می شود. لباسی که می پوشیم، رنگ هایی که بر روی دیوار و یا میز ما در محل ک…