تاثیر رنگ لباس در روحیه

تاثیر رنگ لباس در روحیه میدانیم که لباس پوشیدن تاثیر مستقیمی در روحیه و خلق وخوی انسان دارد و هرچقدر انتخاب لباس و پوشش خود بیشتر دقت کنید ارامش خاطر بیشتری خواهید داشت ،پوشیدن لباس های رنگ روشن ناخداگاه احساس خوشایندی در انسان بوجود می اورد همانطور که استفاده ی مداوم از لباس های تیره … ادامه خواندن تاثیر رنگ لباس در روحیه