رنگ لباس در اسلام

رنگ لباس در اسلام انتخاب لباس مناسب و خوب یکی از مهمترین اموزه های اسلام است که به ان سفارش زیادی شده است ، ولی این سخن نه این معنا نیست که به افراط یا تفریط بپردازیم یادمان باشد که هدف افرینش عبودیت و بندگی است و خداوند هرگز برای انسان ضرر و زیانی نخواسته … ادامه خواندن رنگ لباس در اسلام