رنگ درمانی تأثیرات رنگ لباس در خلق و خو

رنگ درمانی تأثیرات رنگ لباس در خلق و خو رنگ درمانی از دیرباز وجود داشته است در مصر باستان معبد ها را با رنگ های مختلف :زرد ، صورتی ، قرمز و … تزئین میکردند و اعتقاد داشتند که عبادت کردن در این مکان باعث شفای بیماری ها  میشود ، در ارتباط با رنگ درمانی … ادامه خواندن رنگ درمانی تأثیرات رنگ لباس در خلق و خو