,

رنگرزی الیاف ابریشم

رنگرزی الیاف ابریشم

رنگرزی الیاف ابریشم

انواع پارچه ابریشم:قبلا درباره ی پارچه ابریشم و چگونگی تولید آن و همچنین نحوه ی رشد کرم ابریشم صحبت کردیم .حدود ۲۷۰۰سال پیش از میلاد در چین برای اولین از کرم ابریشم نخ تولید شد، نخ ابریشم یک نخ طبیعی است که از پیلهٔ کرم ابریشم گرفته می‌شود. پارچه ابریشم یکی از بهترین و نرمترین پارچه‌های دنیا است. به دلیل خاصیت براقی نخ ابریشم، پارچه‌های بافته شده از ابریشم همانند منشورهایی هستند که اگر از جهات مختلف به آن‌ها نگاه کنید رنگهای متفاوتی از آن می‌بینید.در این مقاله تولیدی پوشاک اندیشه درباره ی رنگرزی پارچه ابریشم .بو علی سینا می گوید انواع لباس های بافته ابریشم گرم و لطیف است و پوشیدن آن بدن را ملایم، نرم و فربه می گرداند.

 رنگرزی الیاف طبیعی و بخصوص ابریشم رنگرزی بامواد طبیعی است استفاده از کانی ها ،رنگهای حیوانی و گیاهی که رنگهای گیاهی از همه بهتر است زیرا با بافت پارچه همخوانی خوبی دارد اما در روش رنگرزی طبیعی ابریشم نیز برای دندانه کردن الیاف اززاج سفید ( سولفات مضاعف پتاسیم و آلومینیم) استفاده میشود که عدم توانایی درطرز تشخیص زاج سفید مطلوب ونامطلوب خود یک معضل بزرگ است .

رنگهای شیمیایی پره متالیزه یا متالیک، دندانه ای یا کرمی،خمی، ری اکتیوی ورنگهای گوگردیبا وجود ثبوت بیشتردربرابرشستشو یا نورآفتاب بدایل مختلف ازجمله عدم دسترسی به رنگهای دلخواه(کدربودن رنگها ومحدود بودن تعداد رنگها)، سختی ونیاز به دقت وکنترل عملیات رنگرزی و یا تاثیرات نا مطلوب به روی ابریشم بسیارمحدودند.

ابریشم وحشی یا زمخت به سختی رنگرزی می شود و یک رنگ سیاه زیبا را فقط رنگرز های معدودی می توانند روی لیف رنگ کنند.این نوع از ابریشم با رنگهای بازی به طور سریع و با رنگهای اسیدی هم نسبتاً خوب رنگ می شود.

یکی از مشکلات اصلی رنگرزی الیاف ابریشم اینست که هنگام رنگرزی ممکن است دو نخ طیف جذبی متفاوتی را به نمایش بگذارند در انجام یک رنگ همانندی در شیدی معلوم احتیاج است تا هر دوشید در شرایط یکسانی باشند. اگر تطابق دادن با نور چراغ انجام شود هر دو شید ممکن است نسبتاً در نور روز متفاوت با شند. این حقیقت شناخته شده به دلیل خواص نوری متفاوت در رنگهای مختلف است. به طور مثال دو رنگ آبی ممکن است یکسان باشنداما وقتی با رنگ زرد یکسانی مخلوط شوند، سبز متفاوتی را به دست خواهند داد.