چندنکته برای داشتن کمدلباس شیک و مرتب

چندنکته برای داشتن کمدلباس شیک و مرتب

چندنکته برای داشتن کمدلباس شیک و مرتب

چندنکته برای داشتن کمدلباس شیک و مرتب کمد لباس جایی است که شما لباس ها را درآن قرار می دهید.

تا درزمان مناسب ازآن استفاده کنید اگراین کمد مرتب و شیک دسته بندی شده باشد مشکلی برای پیداکردن لباس و ست کردن آن نخواهید داشت .

بنابراین این یک نیازمبرم برای هرخانم ویا آقای خوش لباسی است که حتما یک کمد شیک ومرتب داشته باشد.

اما چطور چنین کمدی داشته باشیم ما در این مقاله که توسط شرکت تولیدی پوشاک اندیشه برترین و بهترین تولید کننده پوشاک ایرانی برند برتر در زمینه تولید کننده انواع لباس ورزشی،لباس راحتی،بلوزشلوار،سویشرت شلوار،کاپشن شلوار،پلیور مردانه،هودی مردانه نکاتی را برای داشتن کمد لباس شیک و مرتب برایتان باز گو می کنیم.

ساختن اساس کمد

روشهای مختلفی برای ساختن اساس کمد وجود دارد.

براساس فصل و یا رنگ و یا بلندی که مابه شما توصیه میکنیم براساس کلیدی بودن لباستان آن رامرتب کنید .

یعنی مانتویی که بیشترازهمه به آن احتیاج دارید دردسترس قرار دهید .

ولباس های دیگررا با آن هماهنگ می کنید درنزدیکی آن قراردهید وبه همین ترتیب پیش بروید.

چندنکته برای داشتن کمدلباس شیک و مرتب

تکنیک یکی داخل یکی خارج

این روش کمک می کند تا کمد لباس شما به مرورزمان از چیزهای مختلف انبارنشود .

دراین روش هرگاه لباس جدیدی تهیه کردید یک لباس که کمتر استفاده میکنید یا دیگر قدیمی شده ببخشید و یا استفاده دیگری کنید.

برنامه منظم برای مرتب کردن

شما باید برنامه منظمی برای مرتب کردن کمد لباس و حذف لباسهای بدون استفاده و کهنه درفصول مختلف سال داشته باشید.

هرچه لباس های شما بیشتر باشد این کار باید درفواصل زمان کمتری انجام بگیرد.

چندنکته برای داشتن کمدلباس شیک و مرتب

جای مشخص برای هرلباس

سعی کنید برای هرلباس کیف و یا کفش جای مشخصی درنظر بگیرید و بعد ازهر بار استفاده آن رابه جای قبلی خود بازگردانید.

به این ترتیب سرعت شما درپیدا کردن لباسها به طرز چشم گیری افزایش می یابد.

چندنکته برای داشتن کمدلباس شیک و مرتب